29.11: Tích Lũy R Nhận Quà

Các Dancer ơi,

Ưu đãi dành cho hoạt động nạp R, cơ hội để các Dancer thu thập được thời trang mới và cùng vui với Hotsteps2 nhé!

 

THỜI GIAN

Từ ngày 29.11 (Sau khi hoàn tất bảo trì)  đến 23:59' ngày 07.12

NỘI DUNG

Trong thời gian hoạt động, Dancer chuyển R vào game tích lũy đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần Thưởng Hình Ảnh
Nạp tích lũy 100 R Quà Natsu (Chọn )*2
Rương Love Fruit *2
Loa Lớn *1
R Khóa *50

Nạp tích lũy 500 R Dumb Doll *Tinh Linh
Rương Love Fruit *3
Loa Lớn Couple *1
R Khóa *100
 

Nạp tích lũy 1000 R Floral Rhyme *Giày
Rương Love Fruit *10
Loa Lớn Couple *2
R Khóa *200

Nạp tích lũy 2000 R Floral Rhyme *Tóc
Rương Love Fruit *20
Loa Lớn Couple *2
R Khóa *300
 

Nạp tích lũy 5000 R Floral Rhyme *Combo
Rương Love Fruit *30
Loa VIP *1
R khóa *400

Nạp tích lũy 7000 R Dye Vanity *Giày
Dye Vanity *Tóc
Loa VIP *2
R khóa *800

Nạp tích lũy 10000 R Dye Vanity *Combo
Thời Khắc Rung Động *2
Shizoni *1
R Khóa *1500
 

Nạp tích lũy 20000 R Vòng Sáng Heart Kiss *Vòng Sáng
Medal Star *Cánh
520 Blue Youki *1
Color Flower*3

 

Tinh linh Dumb Doll

Cánh Medal Star

Thời trang Floyal Rhyme

Thời trang Dye Vanity

Quá đã phải không nè!!!

_______________________

Dancer có thể chuyển Kul Xu vào HOTSTEPS2  thông qua trang id.kul.vn, hướng dẫn xem tại: XEM TẠI ĐÂY.

Cùng tham gia ĐẬP TRỨNG NHẬN THỜI TRANG  TẠI ĐÂY nha.