Hệ thống Vip mới

Hệ thống Vip cho phép các Dancer nhà mình hưởng các quyền lợi, ưu đãi đặc biệt hấp dẫn. Hiện tại, Hotsteps đã cập nhật thêm vip 14, 15, và 16 rồi nhé.

Xem đặc quyền VIP 1-13 tại: game.kul.vn/hotsteps2/he-thong-vip.22898.html#content

HỆ THỐNG VIP

Hệ thống Vip hiện tại bao gồm 16 cấp độ từ cấp Vip 1 đến Vip 16 với các mức nạp Ruby(R) tương ứng, cấp Vip càng cao càng mở nhiều chức năng.

VIP MỨC NẠP R
VIP 1 10 R
VIP 2 500 R
VIP 3 1000 R
VIP 4 2000 R
VIP 5 5000 R
VIP 6 10.000 R
VIP 7 20.000 R
VIP 8 40.000 R
VIP 9 70.000 R
VIP 10 100.000 R
VIP 11 150.000 R
VIP 12 200.000 R
VIP 13 300.000 R
VIP 14 500.000 R
VIP 15 700.000 R
VIP 16 1.000.000 R

HÌNH ẢNH