Hệ Thống VIP

Hệ thống Vip cho phép các Dancer’s Hotsteps nhà mình hưởng các quyền lợi, ưu đãi đặc biệt hấp dẫn.

Hệ thống Vip hiện tại bao gồm 13 cấp độ từ cấp Vip 1 đến Vip 13 với các mức nạp Ruby(R) tương ứng, cấp Vip càng cao càng mở nhiều chức năng.

Khi các Dancer đạt đến cấp VIP nào sẽ có thể mua được quà tặng VIP hấp dẫn đó là những trang phục hiếm có với hiệu ứng vô cùng đặc biệt.

VIP Mức Nạp R
Vip 1 10 R
Vip 2 500 R
Vip 3 1000 R
Vip 4 2000 R
Vip 5 5000 R
Vip 6 10000 R
Vip 7 20000 R
Vip 8 40000 R
Vip 9 70000 R
Vip 10 100000 R
Vip 11 150000 R
Vip 12 200000 R
Vip 13 300000 R

QUÀ THƯỞNG TỪ NÂNG CẤP VIP

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

VIP 11

VIP 12

VIP 13