TÍNH NĂNG SHARE & ĐIỂM DANH

- Trong thời gian sự kiện, Dancer Like & Share bài event hoặc tham gia Điểm Danh sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 trong các quà sau: 20 điểm, 15 điểm, 10 điểm.

- Nếu bài viết đạt mốc 3000 Share thì 3000 Dancer đầu tiên like & share sẽ được nhận code. (01 tài khoản chỉ được đổi 01 lần và nhập 01 lần loại code này trong tháng)

Thông tin code Điểm Danh:
- 50R Khóa
- Honeydew x5
- Loa Nhỏ x5

Thông tin Code Like Share :
- Quạ Gikochi*vĩnh viễn
- Hộp quà Hota*10

- 1000R Khóa
- Quà Moon Bi*10


 TÍNH NĂNG MỜI BẠN

-  Đối với Dancer thực hiện thao tác " Mời Bạn " bị lỗi hiển thị. Vui lòng Ctrl + F5 để làm mới lại trang và thực hiện thao tác lại.

- Không spam tính năng để tránh bị chặn quyền mời bạn

- Mời đủ 5 bạn tham gia thành công sẽ nhận được CODE MỜI BẠN 

Thông tin Code Mời Bạn:
- Loa lớn x5
- 100 R Khóa
- Blissful x2

TÍNH NĂNG ĐẬP TRỨNG

- Mồi ngày tham gia các Dancer sẽ nhận được 1 lần Đập Trứng Miễn Phí

- Đủ 20 điểm có thể tiến hành đổi 1 búa Đập Trứng

- Đập trứng có cơ hội nhận được: 5,10,15,20... điểm và có cơ hội sở hữu CODE VIP ĐẬP TRỨNG siêu hiếm.

Thông tin Code Đập Trứng:
- Milk Elf 2*5
- 200R Khóa
- Quà Vật Liệu Hiếm x2
- Thuốc Thể Lực 3 x2
 

Chi tiết

Hotline: 1900 6837
Email: hotro@kul.vn