[Step Up] Hoàn Thành Active Nhận Quà

Các Dancer ơi,

Vừa hoàn thành nhiệm vụ active trong ngày mà vừa nhận quà đầy túi luôn nè, phần thưởng quà thời trang vĩnh viễn sẽ dành cho Dancer nào siêng năng nha!!

THỜI GIAN

Từ ngày 09.11 (sau khi bảo trì xong) đến  23:59' ngày 19.11

NỘI DUNG

Trong thời gian hoạt động, Dancer hoàn thành các nhiệm vụ trong ngày sẽ nhận được quà thời trang.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần Thưởng Hình Ảnh
Active 30 điểm + tích lũy 1 ngày

Loa nhỏ *1

Vàng *5000

Cây EXP *1

Quà VL thường *1

Active 100 điểm + tích lũy 1 ngày

Loa nhỏ Couple *1

Giày Tentsu vĩnh viễn

Thuốc thể lực 2 *1

Mảnh Sao *1

Active 30 điểm + tích lũy 3 ngày

R khóa *38

Vàng *10000

Cây EXP 2*1

Quà VL cao cấp *1

 

Active 100 điểm + tích lũy 3 ngày

 

R khóa *58

Quần Tentsu vĩnh viễn

Thẻ quà 2 *1

Thẻ Boss x2 Bạo *1

 

Active 30 điểm + tích lũy 5 ngày

Loa lớn  *1

Vàng *18888

Thẻ x2 EXP *1

Quà VL hiếm *1

 

Active 100 điểm + tích lũy 5 ngày

Loa lớn Couple *1

Tóc Tentsu vĩnh viễn

Thẻ du thuyền *1

Thẻ Boss x4 Bạo *1

 

Active 30 điểm + tích lũy 7 ngày

R khóa *88

Vàng *38888

HoneyDew *2

Thời khắc rung động *1

Active 100 điểm + tích lũy 7 ngày

Loa Vip *1

Áo Tentsu vĩnh viễn

Cây EXP 2*3

R khóa * 188

 

Thời trang Tentsu

 

Quá đã phải không nè, hãy siêng năng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ nha các bạn ơi!

_______________________

Dancer có thể chuyển Kul Xu vào HOTSTEPS2  thông qua trang nap.kul.vn, hướng dẫn xem tại: XEM TẠI ĐÂY.

Cùng tham gia ĐẬP TRỨNG NHẬN THỜI TRANG  TẠI ĐÂY nha.