14.08: Bảo trì gộp máy chủ

14.08: Bảo trì gộp máy chủ

Các Pháp Sư thân mến!

Inu Yasha sẽ bảo trì để gộp các máy chủ. Thời gian dự kiến:

BẢO TRÌ GỘP MÁY CHỦ

Thời gian dự kiến: 13:30' đến 16:30' ngày 14.08.2019

Các máy chủ gộp: S13-S18 để tiến hành gộp server.

Thời gian dự kiến: 3 tiếng

Các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường.

Lưu ý:

Trong lần gộp máy chủ này, hệ thống sẽ xóa các tài khoản rác. Các bạn nào có tài khoản đã lâu chưa login vào game thì vào login nhé.

Các Pháp Sư vui lòng lưu ý để tránh những sự cố mất nhân vật đáng tiếc nhé!

Thành thật cáo lỗi đến các Pháp Sư vì sự bất tiện này.

BĐH kính báo.

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ