15.10: Bảo trì gộp máy chủ

15.10: Bảo trì gộp máy chủ

Các Pháp Sư thân mến!

Inu Yasha sẽ bảo trì để gộp các máy chủ. Thời gian dự kiến:

BẢO TRÌ GỘP MÁY CHỦ

Thời gian dự kiến: 08:00' - 10:00' ngày 15.10.2018

Các máy chủ gộp:

 • S1 Kagome
 • S3 Sango
 • S6 Kaede
 • S9~10 Hitomiko
 • S4 Rin
 • S7 Kagura
 • S60 Gakusanjin
 • S64 Karan
 • S28~31 Hakudoushi
 • S58 Suikotsu
 • S61 Ginka
 • S65 Kyokotsu
 • S70 Inukimi

Các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường.

Lưu ý:

Trong lần gộp máy chủ này, hệ thống sẽ xóa các nhân vật không online trong vòng 1 tháng gần nhất và có level thấp hơn 50.

Các Pháp Sư vui lòng lưu ý để tránh những sự cố mất nhân vật đáng tiếc nhé!

Thành thật cáo lỗi đến các Pháp Sư vì sự bất tiện này.

BĐH kính báo.

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ