Chiêm ngưỡng 2 bộ thời trang Noel và Tam Sinh Tam Thế

Chiêm ngưỡng 2 bộ thời trang Noel và Tam Sinh Tam Thế

Các Pháp Sư ơi, 

Tính năng thời trang sẽ ra mắt trong bản cập nhật mới, mời các Pháp Sư cùng chiêm ngưỡng những chỉ số sức mạnh được cộng thêm khi sở hữu thời trang cho nhân vật nhé!

THỜI TRANG NOEL

Thời trang Noel cho nhân vật nam và nữ

Nội Dung Chi Tiết Hình Ảnh
Sứ Giả Noel (nam) Phẩm Chất Cam

Skill: Chính Thái (S) Đối với mục tiêu Đơn, gây 115% ST Công

Skill: Giáng Sinh (SS) Đối với mục tiêu Ngẫu Nhiên x3, gây 165% ST Công

Tinh Linh Noel (Nữ) Phẩm Chất Cam

 
Skill: Khả Ái (S) Đối với mục tiêu Đơn, gây 115% ST Công

SKill: Mưa Kẹo (SS) Đối với mục tiêu Ngẫu Nhiên x3, gây 165% ST Công

Chỉ số chung của bộ thời trang Noel:

Thuộc Tính Cơ Bản/món Thuộc Tính Toàn Đội/món (cấp 1) Thuộc Tính Kích Hoạt
Công +30 Công +40 Công +300 (hàng sau)
HP +200 HP +300 HP +2000 (hàng trước)
Thủ +10 Thủ +10 -

THỜI TRANG TAM SINH TAM THẾ THẬP LÝ ĐÀO HOA

Thời trang Tam Sinh Tam Thế cho nhân vật nam và nữ

Nội Dung Chi Tiết Hình Ảnh
Tam Sinh Tam Thế (nam) Phẩm Chất Hồng

 
Skill: Thủ Hộ (S) Đối với mục tiêu Đơn, gây 115% ST Công

Skill: Nhất Sinh (SS) Đối với mục tiêu Đơn, gây 325% ST Công, tăng 25% Né 2 lượt cho bản thân

Thập Lý Đào Hoa (Nữ) Phẩm Chất Hồng

Skill: Bao Dung (S) Đối với mục tiêu Đơn, gây 115% ST Công

SKill: Mưa Kẹo (SS) Đối với mục tiêu Đơn, gây 325% ST Công, 65% tăng 40% Đỡ 2 lượt cho bản thân

Chỉ số chung của bộ thời trang Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa:

Thuộc Tính Cơ Bản/món Thuộc Tính Toàn Đội/món (cấp 1) Thuộc Tính Kích Hoạt
Công +100 Công +50 Công +300 (hàng sau)
- HP +300 HP +2000 (hàng trước)
- Thủ +20 -

Hãy nhanh chóng sở hữu bộ thời trang yêu thích và tối ưu hóa sức mạnh khi ra trận nhé các Pháp Sư!

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ