Giới Thiệu Tính Năng Tu Luyện

Giới Thiệu Tính Năng Tu Luyện

Giới Thiệu

Ngộ Đạo

Dùng Sao có được khi thắng phụ bản Ải Thường để Ngộ Đạo.

Ngộ đạo sẽ tăng thuộc tính nhân vật, đến mốc nhất định sẽ mở ô Duyên Phận Đồng Đội.

Điện Tứ Hồn

Thu thập Linh Phách để tăng Level Tứ Hồn giúp tăng điểm thuộc tính cho tất cả Tướng ra trận, đồng thời còn tăng giới hạn điểm Hoạt Lực của Nhân Vật.

Linh Phách có thể thu thập thông qua tính năng Tầm Ngọc và các Ải Mạo Hiểm.

Kho Báu Thần Bí

Nơi khiêu chiến BOSS để nhận Đá Đột Phá, Vàng và mảnh Magatama dùng để tăng Chiến Lực nhân vật và đổi mảnh Tướng.

Sát thương đạt mốc sẽ nhận thêm nhiều Kim Cương.

Ước

Mỗi ngày sẽ được 5 lần Ước và 5 lần Đổi Vận miễn phí, Ước trúng Ngọc Tứ Hồn sẽ được nhận Điểm Ước.

Điểm Ước đạt 100 có thể nhận Trang Bị cao cấp.

Đạt đủ điểm sẽ nhận được quà.

Phụ Bản Tổ Đội

Cần tạo Đội 3 người có thể tham gia phụ bản.

Có thể dùng Tìm Nhanh người chơi có Chiến Lực ngang tầm BOSS để khiêu chiến nhanh.

Hoặc Tự Tạo Đội cho riêng mình để tìm kiếm người chơi có Chiến Lực cao vào hỗ trợ.

Chiến thắng phụ bản sẽ nhận Đá và mảnh Đá, mảnh Đá dùng để mua Đá cao cấp trong Shop.

Đá dùng để tăng sức mạnh cho Tướng.

Sau khi chiến thắng có thể cử Tướng vào trấn thủ, kết thúc trấn thủ sẽ nhận được mảnh của Tướng đó.

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ