Hướng dẫn các thao tác cơ bản trong game

Hướng dẫn các thao tác cơ bản trong game

Hướng Dẫn

Các vị trí được đánh số thứ tự sẽ giúp các bạn nhận diện được những nút cơ bản trong game InuYasha :

STT CHỨC NĂNG
 1 Thông tin người chơi: Avata nhân vật, Thể Lực, Hoạt Lực, Kim Cương, Vàng và Chiến Lực
2 Quà online: đủ thời gian sẽ được nhận quà
3 Giao diện Event Lễ, Tết
4 Giao diện các Event chạy có thời hạn trong Game
5 Giao diện chứa Phần Thưởng từ Event và các hoạt động trong Game
6 Giao diện hoạt động và nhiệm vụ trong 7 ngày đầu khi tạo Tài Khoản mới
7 Nơi nhận Thể Lực, Quà VIP, Vàng, Quà Điểm Danh và nhập Giftcode
8 Gói Quà Nạp Lần Đầu
9 Giao diện nhiệm vụ
10 Hoạt động tăng cấp nhận Thưởng
11 Giao diện Event
12 Shop đổi Mảnh Tướng và Đá Đột Phá
13 Shop bán vật phẩm và Gói VIP
14 Thông báo mở Tính Năng mới
15 Giao diện triệu hồi Tướng
16 Giao diện cường hóa Trang Bị
17 Giao diện tham gia các tính năng Khiêu Chiến
18 Giao diện kênh chat: Thế Giới, Riêng, Công Hội
19 Giao diện xếp trận, đổi Tướng và Trang Bị
20 Túi chứa vật phẩm
21 Giao diện Tạo và Tham gia hoạt động Công Hội
22 Tính năng Tầm Ngọc: nhận Vàng và Exp
23 Hướng dẫn và cài đặt.
24 Giao diện Phụ Bản: Ải Thường, Tinh Anh, Boss

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ