[New Server] Khuyến Mãi Đổi Quà

[New Server] Khuyến Mãi Đổi Quà

 

THỜI GIAN

Diễn ra trong vòng 8 ngày từ khi mở server mới.

Áp dụng cho máy chủ mới.

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra Event, người chơi tiêu phí Kim Cương sẽ nhận được thêm khuyến mãi tùy mức VIP.

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ