[New Server] Nạp Đạt Mốc

[New Server] Nạp Đạt Mốc

 

THỜI GIAN

Diễn ra trong vòng 8 ngày từ khi mở server mới.

Áp dụng cho máy chủ mới.

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra Event, người chơi nạp 1 lần  đúng mốc yêu cầu sẽ nhận được quà.

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ