[New Server] Nạp Liên Tục 8 Ngày

[New Server] Nạp Liên Tục 8 Ngày

 

THỜI GIAN

Diễn ra trong vòng 8 ngày từ khi mở server mới.

Áp dụng cho máy chủ mới.

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra Event, người chơi nạp liên tục 8 ngày sẽ nhận được quà.

Nạp Liên Tục Quà Nhận Được
Ngày 1 1000 Kim Cương    
Thuốc Hoạt Lực 2*30
Ngày 2 Quà Bảo Vật Tím*3    
Thuốc Thể Lực 2*30
Ngày 3 Đá Trang Bị Cam*6    
Đá Hồn*300000
Ngày 4 Quà Mảnh Thần A*150    
Quà Đồ Cam*6
Ngày 5 Quà Mảnh Bảo Vật Cam*3    
Ngựa Vàng*6
Ngày 6 Đá Đột Phá*3000    
Sách Vàng*6
Ngày 7 Đá Song Sinh Cam*3    
Thú Hồn*90k
Ngày 8 Quà Mảnh Thần A*300    
Vàng*20M

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ