Thông báo tình trạng khó đăng nhập vào các máy chủ

Thông báo tình trạng khó đăng nhập vào các máy chủ

Các Pháp sư thân mến!

Hiện nay các máy chủ của Inu Yasha vừa gặp tình trạng khó đăng nhập, BĐH đang tiến hành kiểm tra và sửa lỗi.

BẢO TRÌ MÁY CHỦ ĐỘT XUẤT

Thời gian dự kiến: 16:00 - 18:00 ngày 28.09

BĐH sẽ thông báo đến các bạn ngay khi các máy chủ ổn định trở lại, đồng thời sẽ có quà đền bù gửi đến các bạn sau khi hoàn tất sửa lỗi.

Rất mong các Pháp Sư thông cảm vì sự bất tiện này.

BĐH kính báo.

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ