Tin tức

10:00 10.09: Khai mở máy chủ S26-KOHAKU 10/09/2019

S26-KOHARU sẽ khai mở vào lúc 10:00 ngày 10.09

Thông báo Kênh Hỗ Trợ Lễ 2/9 31/08/2019

BĐH xin thông báo lịch làm việc của các kênh hỗ trợ trong dịp Lễ 2/9

10:00 27.08: Khai mở máy chủ S25-MYOGA 27/08/2019

S25-MYOGA sẽ khai mở vào lúc 09:30 ngày 20.08

13:30' 22.08: Bảo Trì Máy Chủ S13 đến S18 Nâng Cấp Hệ Thống 22/08/2019

Inuyasha sẽ bảo trì máy chủ để nâng cấp hệ thống.

09:30 22.08: Khai mở máy chủ S24- KIRARA 21/08/2019

S24- KIRARA sẽ khai mở vào lúc 09:30 ngày 20.08

14.08: Bảo trì gộp máy chủ 13/08/2019

Inu Yasha sẽ bảo trì để gộp các máy chủ. Thời gian dự kiến: 13:30' ngày 14.08.2019

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ