Tin tức

10:00 14.10: Khai mở máy chủ S29-MANTEN 15/10/2019

S29-MANTEN sẽ khai mở vào lúc 9:30 ngày 14.10

10:00 01.10: Khai mở máy chủ S28-HAKUDOUSHI 01/10/2019

S28-HAKUDOUSHI sẽ khai mở vào lúc 9:30 ngày 01.10

10:00 24.09: Khai mở máy chủ S27-MORYOMARU 24/09/2019

S27-MORYOMARU sẽ khai mở vào lúc 10:00 ngày 24.09

18.09: Bảo trì gộp máy chủ 18/09/2019

Inu Yasha sẽ bảo trì để gộp các máy chủ. Thời gian dự kiến: 14:00' ngày 18.09.2019

10:00 10.09: Khai mở máy chủ S26-KOHAKU 10/09/2019

S26-KOHARU sẽ khai mở vào lúc 10:00 ngày 10.09

Thông báo Kênh Hỗ Trợ Lễ 2/9 31/08/2019

BĐH xin thông báo lịch làm việc của các kênh hỗ trợ trong dịp Lễ 2/9

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ