Tin tức

09:00' 15.02: Khai mở máy chủ S58-SUIKOTSU Đón Xuân 14/02/2018

S58-SUIKOTSU sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 15.02, mời các pháp sư tham gia chuỗi hoạt động sau đây.

09:00' 10.02: Máy chủ S57-Bunza khai mở 09/02/2018

Mời các Pháp sư cùng tham gia!

09:00' 03.02: Máy chủ S56-Menomaru sẵn sàng khai mở 03/02/2018

Mời các Pháp Sư cùng tham gia!

02.02: Cập Nhật Phiên Bản Mới 02/02/2018

Cập nhật 2 tướng mới Tư Chất 18, các món trang bị phẩm chất Vàng, mở tính năng Yêu Hồn

09:00' 12.01: Khai mở máy chủ S53-BYAKUYA 12/01/2018

S53-BYAKUYA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 12.01

09:00' 07.01: Khai mở máy chủ mới S52-MUSOU 06/01/2018

S52-MUSOU sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 07.01

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ