Tin tức

09:00' 31.10: Máy chủ S38-RUYRA khai mở 31/10/2017

S38-RUYRA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 31.10

09:00' 29.10: Máy chủ S37-JAKOTSU khai mở 28/10/2017

S37-JAKOTSU sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 29.10

09:00 26.10: Máy chủ S36-BANKOTSU sẵn sàng 25/10/2017

S36-BANKOTSU sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 26.10

24.10: Khai mở máy chủ S35-SHOGA 24/10/2017

S35-SHOGA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 24.10

21.10: Khai mở máy chủ S34-Jinenji 23/10/2017

S34-JINENJI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 21.10

Từ 14:30 ngày 20.10: Bảo trì liên thông máy chủ 20/10/2017

Thời gian bảo trì liên thông máy chủ (dự kiến 12 tiếng): 14:30' ngày 20.10 đến 02:00 sáng ngày 21.10

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ