Tin tức

09:00' 29.10: Máy chủ S37-JAKOTSU khai mở 28/10/2017

S37-JAKOTSU sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 29.10

09:00 26.10: Máy chủ S36-BANKOTSU sẵn sàng 25/10/2017

S36-BANKOTSU sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 26.10

24.10: Khai mở máy chủ S35-SHOGA 24/10/2017

S35-SHOGA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 24.10

21.10: Khai mở máy chủ S34-Jinenji 23/10/2017

S34-JINENJI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 21.10

Từ 14:30 ngày 20.10: Bảo trì liên thông máy chủ 20/10/2017

Thời gian bảo trì liên thông máy chủ (dự kiến 12 tiếng): 14:30' ngày 20.10 đến 02:00 sáng ngày 21.10

Thông Báo Liên Thông Các Máy Chủ 19/10/2017

Để các Pháp Sư có thể giao lưu và tương tác cộng đồng nhiều hơn, InuYasha sẽ tiến hành liên thông một số cụm máy chủ.

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ