Tin tức

Tính năng mới: Thời Trang Nhân Vật 17/10/2017

Tính năng Thời Trang không chỉ thay đổi về ngoài hình nhân vật trở nên đẹp mắt hơn, mà còn có thể thay đổi bộ kỹ năng và bổ sung thêm sức mạnh ra trận của toàn đội.

Khai mở máy chủ S32-Hosenki lúc 09:00 ngày 17.10 17/10/2017

S32-HOSENKI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 17.10

S31-TOUTOUSAI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 15.10 15/10/2017

S31-TOUTOUSAI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 15.10, mời các pháp sư tham gia chuỗi hoạt động mới sau đây.

09"00' 13.10: Khai mở máy chủ S30-HITEN 13/10/2017

S30-HITEN sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 13.10

09:00' 11.10: Máy chủ S29-MANTEN sẵn sàng 11/10/2017

S29-MANTEN sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 11.10

09.10: Khai mở máy chủ S28-HAKUDOUSHI 09/10/2017

S28-HAKUDOUSHI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 09.10

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ