Tin tức

09.10: Khai mở máy chủ S28-HAKUDOUSHI 09/10/2017

S28-HAKUDOUSHI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 09.10

09:00' 08.10: Khai mở S27-MORYOMARU 08/10/2017

S27-MORYOMARU sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 08.10

09:00' 04.10: Máy chủ S25-MYOGA khai mở 06/10/2017

S25-MYOGA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 06.10

09:00' 04.10: Máy chủ S24-KIRARA sẵn sàng 04/10/2017

S24-KIRARA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 04.10

Hoàn Tất Khắc Phục Lỗi - Inu Yasha Tặng Code Quà Tri Ân 02/10/2017

BĐH xin gửi đến các Pháp Sư gói quà tri ân.

09:00' 02.10: Khai mở máy chủ S23-MIROKU 02/10/2017

S23-MIROKU sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 02.10

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ