Tin tức

09"00' 13.10: Khai mở máy chủ S30-HITEN 13/10/2017

S30-HITEN sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 13.10

09:00' 11.10: Máy chủ S29-MANTEN sẵn sàng 11/10/2017

S29-MANTEN sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 11.10

09.10: Khai mở máy chủ S28-HAKUDOUSHI 09/10/2017

S28-HAKUDOUSHI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 09.10

09:00' 08.10: Khai mở S27-MORYOMARU 08/10/2017

S27-MORYOMARU sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 08.10

09:00' 04.10: Máy chủ S25-MYOGA khai mở 06/10/2017

S25-MYOGA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 06.10

09:00' 04.10: Máy chủ S24-KIRARA sẵn sàng 04/10/2017

S24-KIRARA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 04.10

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ