Tin tức

09:00' 25.09: Máy chủ S16-SARA khai mở 25/09/2017

S16-SARA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 25.09

09:00' 24.09: S15-AYAME sẵn sàng 23/09/2017

S16-AYAME sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 24.09

09:00' 23.09: Khai mở máy chủ S14-YURA 23/09/2017

S14-YURA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 23.09

09:00' 22.09: Khai mở máy chủ S13-KAGUYA 22/09/2017

S13-KAGUYA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 22.09

09:00' 21.09: Máy chủ S12-KANADE HIME sẵn sàng 21/09/2017

S12-KANADE HIME sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 21.09

09:00' 20.09: Khám phá máy chủ mới S11-IZAYOI 20/09/2017

11-IZAYOI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 20.09

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ