Tin tức

09:00' ngày 01.10: Khai mở máy chủ S22-JAKEN 30/09/2017

Mời các pháp sư cùng gia nhập máy chủ mới và phiêu lưu với Inu Yasha

09:00' 30.09: Khai mở máy chủ S21-Kouga 30/09/2017

S21-KOUGA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 30.09

09:00' 29.09: Khai mở máy chủ S20-Shippo 29/09/2017

S20-SHIPPO sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 29.09

Thông báo tình trạng khó đăng nhập vào các máy chủ 28/09/2017

Hiện nay các máy chủ của Inu Yasha đang gặp tình trạng khó đăng nhập, BĐH đang tiến hành kiểm tra và sửa lỗi.

09:00' 28.09: Khai mở máy chủ S19-SHUNRAN 28/09/2017

S19-SHUNRAN sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 28.09

09:00' 27.09: Khai mở máy chủ S18-TSUBAKI 27/09/2017

S18-TSUBAKI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 27.09

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ