Tin tức

09:00' 28.09: Khai mở máy chủ S19-SHUNRAN 28/09/2017

S19-SHUNRAN sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 28.09

09:00' 27.09: Khai mở máy chủ S18-TSUBAKI 27/09/2017

S18-TSUBAKI sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 27.09

09:00' 25.09: Máy chủ S16-SARA khai mở 25/09/2017

S16-SARA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 25.09

09:00' 24.09: S15-AYAME sẵn sàng 23/09/2017

S16-AYAME sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 24.09

09:00' 23.09: Khai mở máy chủ S14-YURA 23/09/2017

S14-YURA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 23.09

09:00' 22.09: Khai mở máy chủ S13-KAGUYA 22/09/2017

S13-KAGUYA sẽ khai mở vào lúc 09 giờ ngày 22.09

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ