Tin tức

17.07: Bảo trì gộp máy chủ 15/07/2019

Inu Yasha sẽ bảo trì để gộp các máy chủ. Thời gian dự kiến: 13:30' ngày 17.07.2019

13:30' 10.07: Bảo Trì Liên Thông Server S5 - S6 10/07/2019

Inu Yasha sẽ bảo trì máy chủ đột xuất để liên thông Server.

15:00 09.07: Khai mở máy chủ S20- SHIPPO 09/07/2019

S20-SHIPPO sẽ khai mở vào lúc 15:00 ngày 09.07

13:30' 08.07: Bảo Trì Máy Chủ S17 - 18 - 19 Nâng Cấp Hệ Thống 08/07/2019

Inuyasha sẽ bảo trì máy chủ để nâng cấp hệ thống.

05.07 Thông Báo Mở Kênh Nạp Mới - Đóng Kênh Nạp Cũ 05/07/2019

Kể từ ngày 05/07/2019 , các bạn hãy sử dụng Kênh nạp mới nhé , vì kênh nạp cũ sẽ đóng vào ngày 10/07/2019

09:30 02.07: Khai mở máy chủ S19- SHUNRAN 02/07/2019

S19- SHUNRAN sẽ khai mở vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 02.07

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ