CẬP NHẬT TỈ GIÁ NẠP THẺ VÀO GAME

(Áp dụng từ ngày 14.12.2018)

THẺ CÀO
Loại Tỉ lệ Khuyến mãi

- KULGAME

10.000 VND = 110 KNB 10%

- VTC

10.000 VND = 100 KNB -
- GATE 10.000 VND = 100 KNB -
- BIT 10.000 VND = 100 KNB -

NGÂN HÀNG
Loại Tỉ lệ Khuyến mãi
ATM/iBanking 10.000 VND = 110 KNB 10%
Visa/Master 10.000 VND = 110 KNB 10%

KHÁC
Loại Tỉ lệ Khuyến mãi
Ví MOMO 10.000 VND = 100 KNB -
True Money 10.000 VND = 100 KNB -

 

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top