Các Chủ Công thân mến!

Loạn Tam Quốc sẽ bảo trì máy chủ S45 - S46 để liên thông. Lịch bảo trì dự kiến:

BẢO TRÌ GỘP MÁY CHỦ

Thời gian dự kiến: Từ 9:00 đến 10:00 ngày 19.11.2019

Các máy chủ gộp:

 • S45 - S46

- Ngày 18.11 sẽ diễn ra Tranh Bá Chiến Gộp Server giữa [S45 - S46] từ 19:30 đến 21:30. Chi tiết xem tại đây.

BĐH sẽ thông báo khi hoàn tất bảo trì. Các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường.

Riêng các chủ công ở máy chủ S45, S46 cần lưu ý các vấn đề sau:

QUY TẮC GỘP MÁY CHỦ

 • Sau khi gộp server, server đăng nhập không thay đổi.
 • Theo quy tắc Server Chiến để gộp, toàn bộ tên nhân vật sẽ hiển thị thêm phía sau server chiến thắng.
 • Mỗi hệ thống sau khi gộp sẽ xử lý dữ liệu
 • Sau khi gộp, tên người chơi sẽ được xử lý
 • Xử lý dữ liệu 1 số người chơi.
Xóa nhân vật:
 • Nhân vật có Lv<=33
 • Nhân vật chưa nạp tiền vào game Loạn Tam Quốc
 • Nhân vật không đăng nhập vào game trong 30 ngày liên tiếp.

Chú ý: Nhân vật thỏa hết 3 điều kiện trên sẽ bị xóa

Xử lý dữ liệu gộp server:

Sau khi gộp sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân liên quan:

1- BXH: Tất cả BXH sẽ dựa vào dữ liệu cá nhân của người chơi xếp hạng lại từ đầu.

2- Đấu Trường:

 • BXH Đấu Trường sẽ dựa vào Lực Chiến của người chơi để xếp hạng lại từ đầu
 • Bảo lưu xếp hạng kỷ lục trước đây của người chơi (Không lặp lại nhận quà Kỷ Lục)

3- Lv Thế Giới: Tính lại Lv Thế Giới từ đầu

4- Lv Quốc Gia:

Lấy dữ liệu 3 quốc gia có Lv cao nhất trước khi gộp SV (Ngụy Thục Ngô)

Đồng bộ dữ liệu PB Quốc Gia

5- Thông tin Quốc Gia:

Sau khi gộp server, hệ thống mặc định gửi 1 Thẻ Đổi Quốc Gia.

* Quá trình:

 • Khi đổi Quốc Gia, tất cả Tướng phải ở trạng thái Hòa Bình, không thỏa điều kiện sẽ hiển thị: Tất cả Tướng ở trạng thái Hòa Bình mới được đổi Quốc Gia
 • Trong thời gian Quốc Chiến không thể đổi Quốc Gia
 • Trong thời gian Quốc Vương Chiến không thể đổi Quốc Gia
 • Trong thời gian mở PB Quốc Gia không thể đổi Quốc Gia
 • Khi có Ảo ảnh tồn tại không thể đổi Quốc Gia

6- Thao tác đổi Quốc Gia:

 • Khoáng Chiến
 • Làm mới dữ liệu Quốc Gia Khoáng Chiến
 • Xóa thông tin mời, nhấp xóa thông tin mời
 • Làm mới dữ liệu Hộ Tống Lương Thảo
 • Làm mới dữ liệu Đấu Trường
 • Làm mới dữ liệu Thống Nhất Thiên Hạ
 • Xếp hạng PB Sử Thi hiển thị đổi Quốc Gia

Xử lý dữ liệu khác:

 • Quan Viên: Xóa dữ liệu Quan Viên
 • Quốc Vương: xóa dữ liệu Quốc Vương

- Xử lý Tài Nguyên: Hủy yêu cầu xin tài nguyên (Xóa dữ liệu người chơi tương ứng danh sách xin)

- Người chơi trong bản đồ Quốc Vương Chiến không thể đổi Quốc Gia

- Xử lý Lệnh Mộ Binh:

 • Sau khi đổi Quốc Gia, không hiển thị icon và giao diện Lệnh Mộ Binh mà Quốc Gia chưa hưởng ứng trước đây.
 • Sau khi đổi Quốc Gia, không hiển thị icon và giao diện Lệnh Mộ Binh đã gửi mà chưa được hưởng ứng.

- Xử lý Dân sinh: Xóa Dân Sinh cá nhân hiện tại vẫn chưa xử lý

- Xử lý Lì Xì:

 • Nhận Lì Xì Quốc Chiến: Sau khi đổi Quốc Gia, lì xì tương ứng sẽ biến mất
 • Nhận Lì Xì PB Quốc Gia: Sau khi đổi Quốc Gia, lì xì tương ứng sẽ biến mất

- Quy tắc lọc Lực Chiến đổi Quốc Gia (Lấy tổng LC của mỗi Quốc Gia hiện tại):

 • Quốc Gia có tổng LC cao nhất không được cao hơn 10% tổng LC Quốc Gia thấp nhất
 • Cao hơn 10% sẽ không được gia nhập Quốc Gia LC cao nhất

- Quy tắc Broadcast:

 • Broadcast khi rời Quốc Gia: XXX đã đầu hàng X, về sau chỉ có thể đối địch nhau thôi!
 • Broadcast khi gia nhập Quốc Gia: Hoan nghênh! XXX đã gia nhập vào quốc gia, cùng anh em tác chiến!

- Chức Quan:

 • Reset dữ liệu Quốc Vương (Không có Quốc vương)
 • Reset các dữ liệu chức quan khác (Quy tắc mở SV)

- Đoạt Chiến Quốc Vương: Kích hoạt Đoạt Chiến Quốc Vương (Trạng thái không Quốc Vương)

- Kỹ Thuật quốc Gia: Xử lý theo dữ liệu cá nhân

- Hộ Tống Lương Thảo: Xử lý theo dữ liệu cá nhân

- Cấm Túc: Xóa dữ liệu Cấm Túc

- Lệnh:

 • Reset tất cả số lượng lệnh
 • Xóa tất cả lệnh trong bản đồ

- Điểm danh: Xử lý theo dữ liệu cá nhân

- Dân Sinh:

 • Xử lý theo dữ liệu cá nhân
 • Xóa dữ liệu toàn server hiện tại (1 tiếng tiếp theo làm mới lại)

- Qua ải Trảm Tướng: Xử lý theo dữ liệu cá nhân

- PB Sử Thi: Lịch sử qua ải: Theo dữ liệu qua ải nhanh nhất sau khi gộp SV (Nếu bằng nhau thì lấy lịch sử người chơi của server trước)

- Khoáng Chiến:

 • Reset Thể Lực
 • Reset tất cả Khu Mỏ

- Chiếu Thư: Reset về trạng thái ban đầu

- Chúc Mừng: Theo dữ liệu server thứ tự nhỏ nhất

- Xử lý Tướng: Tất cả Tướng về Thành Chính

- Tìm Vàng:Tự động thoát khỏi PB Tìm Vàng hiện tại

7- Thay đổi tên:

- Hiển thị tên nhân vật: Sau khi gộp server, phía sau tên nhân vật sẽ được hiển thị như ví dụ:

Người chơi ở S1 tên Lalala sẽ thay đổi thành Lalala•S1

Người chơi ở S2 tên Lalala sẽ thay đổi thành Lalala•S2

Chú ý: Chỉ hiển thị đuôi tên server thắng Gộp SV Tranh Bá Chiến

Ví dụ: Diễn ra giữa S1 và S2, nếu S1 thắng trong Gộp SV Tranh Bá Chiến thì sau khi gộp SV, thì tên nhân vật phía sau toàn bộ đều ABC.S1

- Xử lý trùng tên nhân vật

 • Sau khi gộp SV, hệ thống sẽ tự động sửa đổi tên nhân vật bị trùng (Tất cả nhân vật bị trùng tên)
 • Gửi thư kèm vật phẩm [Thẻ Đổi tên] cho người chơi bị trùng tên
 • Nhấp đúp Thẻ Đổi Tên bật ra giao diện sau:

- Xử lý hoạt động:

 • Hoạt động dữ liệu cá nhân bảo lưu dữ liệu cá nhân
 • Vui Tặng Tướng Hồn: Căn cứ chuẩn theo thứ tự của server S1
 • Kết Giao Danh Sĩ: Căn cứ chuẩn theo thứ tự của server S1

Chúc các Chủ Công luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Loạn Tam Quốc!

 

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top