Các Chủ Công thân mến!

Loạn Tam Quốc sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật hệ thống. Lịch bảo trì dự kiến:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ CẬP NHẬT HỆ THỐNG

Thời gian: 9:00 - 10:00 ngày 07.07.2020


Kính mong các Chủ Công thông cảm vị sự bất tiện này.

Chúc các Chủ Công luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Loạn Tam Quốc!
giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top