Các Chủ Công mến!

Loạn Tam Quốc xin thông báo: bảo trì hệ thống nạp MOMO của game.

BẢO TRÌ CỔNG NẠP MOMO

Lịch bảo trì dự kiến:

- Thời điểm bắt đầu ảnh hưởng: Từ 1:00 AM đến 4:00 AM ngày 10/12/2019.

- Dự kiến kết thúc trong vòng: 3 giờ.

- Phạm vi ảnh hưởng: Toàn bộ hệ thống - Không thể thực hiện được giao dịch.

Rất mong các Chủ Công thông cảm vì bất tiện này.

BĐH kính báo.

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top