CÁC MỐC NẠP VIP

 

VIP KNB VNĐ
1 200 20,000
2 500 50,000
3 1,000 100,000
4 2,000 200,000
5 5,000 500,000
6 10,000 1,000,000
7 20,000 2,000,000
8 50,000 5,000,000
9 100,000 10,000,000
10 200,000 20,000,000
11 500,000 50,000,000
12 1,000,000 100,000,000

VIP 1: 200 KNB

VIP 2: 500 KNB

VIP 3: 1000 KNB

VIP 4: 2000 KNB

VIP 5: 5000 KNB

VIP 6: 10.000 KNB

VIP 7: 20.000 KNB

VIP 8: 50.000 KNB

VIP 9: 100.000 KNB

VIP 10: 200.000 KNB

VIP 11: 500.000 KNB

VIP 12: 1.000.000 KNB

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top