CHIÊU MỘ TƯỚNG

"Tam Quốc loạn lạc xuất thiên long" - Trong thời chiến loạn như thời Tam quốc cũng vậy, anh tài hào kiệt nổi lên như mây. Trong game Loạn Tam Quốc cũng tương tự, để thực hiện ước mơ hùng bá thiên hạ của mình thì việc chiêu mộ các tướng giỏi không thể thiếu đối với mỗi Chủ Công.

Trong game Loạn Tam Quốc thì để chiêu mộ được một tướng thì có hai hình thức đó là chiêu mộ trực tiếp tướng đó hoặc ghép các mảnh tướng để ghép được một tướng hoàn chỉnh:

1. Chiêu Mộ tướng trực tiếp trong “Chiêu Mộ“

Trong “Chiêu Mộ“ Chủ Công có thể dùng “Lệnh Chiêu Tướng” để nhận được tướng tài giúp Chủ Công thống lĩnh thiên hạ .

Khi Chủ Công chiêu mộ đến lần thứ 10, Chủ Công chắc chắn sẽ nhận được 1 vị tướng tài tư chất cao.

Chủ Công có thể chiêu mộ 1 lần 10 tướng, có xác xuất nhận được 2-3 vị tướng có tư chất cao.

2. Chiêu mộ mảnh tướng trong “ Shop Đổi”

Chủ  Công có thể mua được mảnh tướng trong “Shop Đổi“, tùy vào tư chất của tướng số lượng mảnh tướng sẽ khác nhau.

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top