THIÊN NHÂN QUÂN DIỄN

THỜI GIAN

  • Thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần
  • Thời gian bắt đầu và kết thúc: 21h10 – 22h10 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

- Liên server : tất cả server sẽ gặp nhau

- Người chơi level 60 trở lên

- Tổng cộng 3 server phải có 40 người online trở lên để tham gia Thiên Nhân Quân Diễn

- Đi PB Thiên Nhân sẽ nhận được rất nhiều EXP

Thế lực Tiên Đăng Doanh

Thế lực Hổ Báo Doanh

Thế lực Bẫy Trận Doanh

- Khi tham gia đánh thành sẽ tích điểm và có thể nhận được Quân Công, có thể mua X2 để được gấp đôi Quân Công (dùng để nâng Chức trong Tướng)

- Lưu Khấu xuất hiện 10 phút 1 lần:

- Boss T.Thiết: tiêu diệt được Boss này sẽ được 1 lần mượn binh:

Toàn cảnh liên server đang chiếm thành Kinh Châu

PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng nhận được tùy thuộc vào bảng xếp hạng cá nhân.

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top