TRANH BÁ GỘP SERVER

GIỚI THIỆU

Hoạt động mở theo hình thức Liên Server, người chơi đạt Lv50 được tham gia. Khi hoạt động mở, tất cả người chơi được vào chiến trường bắt đầu Tranh Bá Chiến.

Tổng thời gian Chiến Gộp Server là 2 tiếng, thời gian hoạt động từ 19h30 - 21h30, do thành viên 2 server tổng cộng 6 quốc gia tham gi.

Server đánh thua sẽ gộp vào server thắng! Thắng làm vua, thua làm giặc!

Giao diện đếm ngược thời gian Tranh Bá Chiến

QUI TẮC

Thành viên 6 Quốc Gia của 2 Server vào bản đồ Tranh Bá Chiến. Bản đồ phân bố theo Sao 6 cánh, mỗi quốc gia chiếm 1 cánh.

Xếp hạng quốc gia theo số thành chiếm được, xếp hạng càng cao, quà càng nhiều.

Nếu Thành Chính Quốc Gia đó bị phá hủy sẽ trực tiếp bị loại.

Tổng kết cuối cùng tính tổng số thành chiếm được. Server nào chiếm được nhiều thành sẽ thắng (Nếu 2 server có số thành chiếm được bằng nhau, server có thứ tự lớn hơn sẽ gộp vào server có thứ tự nhỏ hơn)

Thành Chính bị chiếm bởi QG khác

Bản Đồ Tranh Bá Chiến

 

Chúc các chủ tướng thắng lợi!

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top