HỘ TỐNG LƯƠNG THẢO

Hộ Tống Lương Thảo là 1 trong các hoạt động lớn rất quen thuộc với các Tướng Quân. Tuy nhiệm vụ này không hề dễ dàng nhưng phần thưởng cũng sẽ rất hấp dẫn.

Cách Thức Tham Gia:

  1. Nhấp vào icon Hộ Tống Lương Thảo
  2. Chọn Lương Thảo để Hộ Tống
  3. Thời gian mở Hộ Tống : Cả Ngày
  4. Chủ Công đạt level 35
  5. Số lần Hộ Tống: 3 lần
  6. Số lần cướp Lương Thảo: 3 lần

 

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top