HUYỆN ĐÀM MƯỢN BINH TRONG THỐNG NHẤT THIÊN HẠ

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Chủ Công về Huyện Đàm võ đài mượn binh miễn phí mỗi ngày.

Khi Chủ Công đánh được Huyện Đàm thì trong thành chính ở góc trái chỗ kỵ binh doanh sẽ có một võ đài để mượn binh.

Chủ công có thể Thuê Vĩnh Viễn giáo đầu để số lần mượn binh miễn phí mỗi ngày nhiều hơn và số lần mượn binh này được cộng dồn.

Khi vào trận ta mượn binh thì hệ thống sẽ ưu tiên số lần mượn binh miễn phí trước, khi dùng hết lượt mượn binh miễn phí thì sẽ dùng đến THẺ MƯỢN BINH.

Nếu Chủ Công mua hết các Giáo Đầu thì sẽ được 30 lần mượn binh miễn phí mỗi ngày. Chỉ cần click vào icon mượn binh là được.

Lưu Ý: mỗi ngày chỉ mượn binh được một lần.

Chúc các Chủ Công có những đợt công thành chiến thắng!

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top