KHOÁNG CHIẾN

 

Khoáng Chiến là 1 dạng đào mỏ để tìm kiếm các nguyên liệu: Bạc, Gỗ, Lương Thực, Mỏ Thiết.

Có 3 phẩm chất trong mỏ Khoáng Chiến: Thường – Cao – Đặc Biệt.

Cách Thức Tham Gia:

  • Chủ Công Lv 50
  • Hoạt động mở: cả ngày.

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top