NẠP THẺ LẦN ĐẦU NHẬN NGAY LỮ BỐ

Người ta thường nói “Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố“, Lữ Bố được ví như một Chiến Thần sức mạnh không gì cản phá nổi. Đây là một nhân vật được nhiều Chủ Công khao khát trong Tam Quốc. Nắm bắt được yếu tố này Loạn Tam Quốc xin được mang tới cho chủ công sự kiện: Nạp Thẻ Lần Đầu Nhận Ngay Lữ Bố.

Khi tham gia sự kiện, Chủ Công không chỉ nhận được Thần Tướng Lữ Bố mà còn thêm nhiều phần quà hấp dẫn. Trong đó có thêm Đội Kiến Trúc là một thứ quan trong để giúp chủ công xây dựng thành trì nhanh hơn nâng cao binh doanh và nội chính.

Lưu Ý: mỗi tài khoản chỉ được nhận một lần duy nhất.

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top