PHỤ BẢN QUA ẢI TRẢM TƯỚNG

PB Qua Ải Trảm Tướng sẽ được mở khi Chủ Công lever 42.

PB có 15 Ải và sẽ có EXP cho Chủ Công khi qua Ải.

PB sẽ được làm mới sau 00:00 mỗi ngày.

Khi Qua Ải sẽ được thưởng vật phẩm và EXP.

Qua Ải có thể rút thưởng: Thú Cưỡi Nội Đại dùng để nâng cấp Thú Cưỡi.

Khi qua Ải bạn có thể Chiêu Hàng Tướng hoặc Trảm Sát Tướng.

Khi vượt qua hết 15 Ải sẽ được rút thưởng Tướng Hồn.

Và icon PB Qua Ải Trảm Tưởng sẽ mất, sau đó sẽ được làm mới lại qua 00:00.

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top