PHỤ BẢN QUÂN BỊ

Phó Bảng Quân Bị là nơi gắn kết tình nghĩa của Chủ Công và các huynh đệ trong một quốc gia cùng nhau Thảo Phạt các tướng như Tư Mã Ý , Quan Vũ v…v… Hãy cùng nhau tìm hiểu về hoạt động sau đây :

Cách Thức Hoạt Động:

  1. Chủ Công Lv 50
  2. Tổ Đội 3 người cùng 1 Quốc Gia

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top