PHỤ BẢN SỬ THI

PB Sử Thi sẽ được mở khi Chủ Công lever 30, PB có 15 Ải.

- Mỗi Ải có 3 Map: Dễ, Thường, Khó.

- Khi qua 1 Map sẽ nhận được KNB.

Tướng Quân đừng bỏ lỡ PB tài lộc này nhé.

Hiển thị số lượng địch trong thành nhiều hoặc ít, khi gặp thành có nhiều địch ta nên Hồi Binh Lực và Mượn Binh để có thể nắm chắc phần thắng và nhanh hơn.

Tướng Quân lực chiến càng cao, chiếm thành càng nhanh đạt đủ 5 sao sẽ nhận phần thưởng KNB. KNB giảm theo số Sao, số Sao giảm theo thời gian.

Khi chiếm đến thành cuối trong Map thành công, Tướng Quân nhớ nhấp vào icon tướng trong thành để kết thúc Ải.

Kết thúc Ải và nhận thưởng.

Khi bạn hoàn thành Map Dễ và 3 Sao trở lên, Map Khó sẽ được mở ra .

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top