QUỐC CHIẾN

Quốc chiến sẽ được mở khi Chủ Công lever 20.

Thời gian mở: 10h -15h - 20h mỗi ngày

Có 2 loại quốc chiến, được mở random:

  1. Công Chiếm Tương Dương
  2. Công Thủ Thành

1.Công chiếm Tương Dương

Chiếm 3 thành xung quanh Tương Dương để phá Xích.

Quốc Gia nào chiếm Tương Dương nhanh nhất sẽ giành chiến thắng và được EXP quốc gia.

2. Công Thủ Thành

Xuất hiện 2 thành:1 công và 1 thủ (có khi 2 thành đều công hoặc 2 thành đều thủ). Thành xuất hiện random trên bản đồ quốc gia.

Trong thời gian 1h, quốc gia nào công và thủ hoàn thành, thì sẽ được + 4 điểm EXP quốc gia.

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top