CÁC LOẠI THÀNH TRÌ TRONG LOẠN TAM QUỐC

1. Thành Chính

Thành Chính là thành trì quan trọng nhất trong thành của Tướng Quân, Thành Chính quyết định mở và giới hạn của các kiến thúc khác.

Tất cả thành trì trong thành không thể vượt qua cấp độ của Thành Chính.

Khi Thành Chính được nâng cấp ta có thể mở thêm và nâng cấp các thành trì khác.

2. Kỵ Binh Doanh

Khi chủ công nâng Thành Trì: Kỵ Binh Doanh giúp tăng lực chiến.

Khi Thành Trì đạt lv 20 chuyển sinh Kỵ Binh Doanh

3. Giáo Binh Doanh

Khi chủ công nâng Thành Trì: Giáo Binh Doanh giúp tăng lực chiến.

Khi Thành Trì đạt lv 20 chuyển sinh Giáo Binh Doanh

4. Thuẫn Binh Doanh

Khi chủ công nâng Thành Trì: Thuẫn Binh Doanh giúp tăng lực chiến.

Khi Thành Trì đạt lv 20 chuyển sinh Thuẫn Binh Doanh

5. Cung Binh Doanh

Khi chủ công nâng Thành Trì: Cung Doanh giúp tăng lực chiến.

Khi Thành Trì đạt lv 20 chuyển sinh Cung Binh Doanh

6. Tế Đàn

Tế Đàn là một thành trì quan trọng không kém trong thành của chủ công, vì Tế Đàn ảnh hưởng đến sản lượng tế và miễn phí lượt tế (tế lễ nằm trong phần “Tú “ )

Khi chủ công nâng Tế Đàn lên cao thì sản lượng và lượt tế cũng sẽ tăng dần lên, và điểm Nội Chính Quan cũng sẽ tăng lên.

7. Dân Cư

Dân Cư là một kiến trúc không thể thiếu trong thành.

Dân cư ảnh hưởng đến sản lượng và giới hạn tích lũy bạc. Dân cư cấp càng cao thì sẽ giúp sản xuất Bạc càng nhiều.

8. Xưởng Gỗ

Xưởng Gỗ là một kiến trúc không thể thiếu trong thành.

Xưởng Gỗ ảnh hưởng đến sản lượng và giới hạn tích lũy Gỗ. Xưởng Gỗ cấp càng cao thì sẽ giúp ta sản xuất Gỗ càng nhiều.

9. Ruộng

Ruộng là một kiến trúc không thể thiếu trong thành

Ruộng ảnh hưởng đến sản lượng và giới hạn tích lũy Lương Thực. Ruộng cấp càng cao thì sẽ giúp ta sản xuất Lương Thực càng nhiều.

10. Hầm Mỏ

Hầm Mỏ là một kiến trúc không thể thiếu trong thành.

Hầm Mỏ ảnh hưởng đến sản lượng và giới hạn tích lũy Mỏ Thiết. Hầm Mỏ cấp càng cao thì sẽ giúp ta sản xuất Tinh Thiết càng nhiều.

giftcode Fanpage Hotline Hỗ trợ Top