[ Thông Báo ] Qùa Đền Bù Bảo Trì Máy Chủ Fix Lỗi Server

[ Thông Báo ] Qùa Đền Bù Bảo Trì Máy Chủ Fix Lỗi Server

Các Tiên Hữu thên mến!

- Do sự cố kỹ thuật, dữ liệu server được rollback về 5:00 sáng ngày 02.06.2019 nhằm đảm bảo tính ổn định, chúng tôi thành thật cáo lỗi người chơi vì vấn đề này.

- Các khoản nạp của người chơi trong ngày 02.06.2019 đã được nạp lại vào game.Ngoài ra chúng tôi xin gửi cho tất cả người chơi 5000 vàng đền bù, cảm ơn mọi người đã ủng hộ game.

Bảng theo dõi thời gian hoạt động còn lại của vàng

Lưu ý : vàng hoạt động sẽ bị xóa vào 0h 09.06.2019, riêng S58 vàng hoạt động sẽ bị xóa vào 0h 06.06.2019.

Chúc các Tiên Hữu có một ngày thư giãn cùng Mộng Tru Tiên.

Tải Miniclient Top