02.04 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới

02.04 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 02.04. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 đến 11h00  NGÀY 02.04.2019

Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

Ngũ Trùng Thiên

- Ngũ Trùng Thiên là hoạt động hạn giờ liên server, người chơi tiêu diệt NPC hoặc người chơi khác nhận tích điểm để lên tầng, tầng càng cao kinh nghiệm càng nhiều, phần thưởng càng lớn. Bị tiêu diệt 10 lần sẽ rớt tầng. Tối đa có 4 tầng.

- Thời gian diễn ra: 19:30 – 19:55

- Phần thưởng:

  • Hạng 1 nhận danh hiệu: Trạng Nguyên Ngũ Trùng Thiên +10k Lực Chiến
  • Hạng 2 nhận danh hiệu: Bảng Nhãn Ngũ Trùng Thiên +8000 Lực Chiến
  • Hạng 3 nhận danh hiệu: Thám Hoa Ngũ Trùng Thiên +5000 Lực Chiến

Tải Miniclient Top