02.04 Khai Mở S38 - Mộng Tru Tiên

02.04 Khai Mở S38 - Mộng Tru Tiên

Nhanh tay gia nhập, chiếm lấy tiên cơ trở thành Tiên Hoàng của Vạn Tiên Chiến.

KHAI MỞ S38 - Mộng Tru Tiên
  09:00 NGÀY 02.04.2019

Để giúp sức cho các Tiên Hữu vừa gia nhập Mộng Tru Tiên, BĐH xin gửi đến đến những thông tin và sự kiện đặc sắc như sau:

Tải Miniclient Top