05.03 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới

05.03 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 05.03. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 đến 11h00  NGÀY 05.03.2019

Nội dung về tính năng mới, các Tiên Hữu có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY

Trong thời gian bảo trì, các Lãnh Chúa không thể truy cập vào game.Mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường sau thời gian trên.

Rất mong các Tiên Hữu thông cảm cho sự bất tiện này.

Tải Miniclient Top