07.05: Bảo Trì Cập Nhật Event Mới

07.05: Bảo Trì Cập Nhật Event Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 07.05. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT EVENT MỚI
9h00 đến 11h00  NGÀY 07.05.2019

Lần này, Mông Tru Tiên sẽ tiến hành cập nhật thêm nhiều Event mới để các bạn khám phá trong dịp này nhé.

Trong thời gian bảo trì, các Lãnh Chúa không thể truy cập vào game.Mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường sau thời gian trên.

Rất mong các Tiên Hữu thông cảm cho sự bất tiện này.

Tải Miniclient Top