08.10: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

08.10: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 08.10. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ UPDATE TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 ĐẾN 11h00 NGÀY 08.10.2019

Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

1.Vật Phẩm mới: Thẻ chuyển đổi phái vĩnh viễn và thời hạn

Vật phẩm cho phép người chơi chuyển sang các phái khác: Long Kiếm, Nữ Oa, Ngưu Ma, Hồ Tiên

Chuyển phái thời hạn có hạn dùng 1 ngày từ lúc kích hoạt, khi kích hoạt 1 thẻ khác sẽ tính lại thời gian từ lúc kích hoạt thẻ mới.

Sau khi mua xong có thể sử dụng lập tức để chuyển phái như mong muốn.

 

Tải Miniclient Top