09.04 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới

09.04 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 08.04. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 đến 11h00  NGÀY 08.04.2019

Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

Mở Cánh Cấp 15

Mở Thần Binh Cấp 15

Tải Miniclient Top