11.07 Thông Báo Event Vòng Quay VIP

11.07 Thông Báo Event Vòng Quay VIP

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên xin thông báo về việc tích điểm Vòng quay VIP

THÔNG BÁO TÍCH ĐIỂM EVENT VÒNG QUAY VIP

Từ phiên bản update 16.07.2019 vòng quay Vip sẽ xóa tích điểm sau khi kết thúc. Người chơi lưu ý sử dụng hết tích điểm trong vòng quay 13 - 15.07.2019

Tải Miniclient Top