12.03 Bảo Trì Update Tính Năng Mới

12.03 Bảo Trì Update Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 12.03. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 đến 11h00  NGÀY 12.03.2019

Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

Thiên Tiên – Dao Trì Tiên Nữ

Cập nhật Dao Trì Tiên Nữ

Kỹ năng: Nhân vật chính tăng 1000đ công duy trì 5s

Vòng sáng: Sát thương Boss tăng 5%

Phụ Bản Trang Bị 110 - 140

Boss Cực Hạn

Boss Cực Hạn là hoạt động hạn giờ liên server

Thời gian 19:00 – 19:10

Căn cứ vào xếp hạng sát thương phát thưởng, người chơi ra đòn kết liễu Boss sẽ nhận được vàng, tối đa 500 vàng. Nếu Boss bị diệt dưới 3 ngày thì vòng sau Boss sẽ tăng lực chiến.

Tải Miniclient Top